головна про ліцей навчання фотогалерея контакти Тендери

Навчання // Навчальний процес

В ліцеї постійно триває пошук передових та інноваційніх технологій навчання. Викладачі професійно-теоретичної підготовки при проведенні уроків активно використовують розроблені ними різнорівневі міні-підручники та комплекти завдань для тематичних атестацій.

Стало традицією проведення інтерактивних уроків з використанням ділових ігр, групових форм занять і таких нетрадиційних методів як: мозковий штурм; круглий стіл; урок-диспут и т.п. При вивченні нового матеріалу практикується також використання опорних конспектів та різноманітного дидактичного матеріалу.

Викладачі загальноосвітніх предметів викроистовують такі методи, як "Ажурна пилка", "Естафета", "Найрозумніший", "Мікрофон", "Інтерв'ю" та ін. Проводяться також нетрадиційні уроки "Що, де, коли", КВК, "Компетентність" тощо.

Викладачі ліцею знайомляться з іноземним досвідом організації навчального процесу. Так, наприклад, взято на озброєння паркову технологію, колективний спосіб навчання, систему С. Френе (відсутність оцінок) та методику КТД за Івановим (колективна творча діяльність у мікрогрупах).

При вивченні загальноосвітніх предметів багато уваги приділяється професійній спрямованості уроків.

Ліцей має у своему розпорядженні потужний комп'ютерний комплекс з 16 навчальних комп'ютерів та серверу, які об'єднані в локальну мережу. Комплекс має доступ до глобальної мережі Інтернет. Комп'ютерний кабінет використовується не тільки при викладанні інформаційних технологій та інформатики, а також при вивченні окремих тем з загальноосвітніх та спеціальних предметів із застосуванням відповідних комп'ютерних програм та засобів.

Практичні навички з обраних професій учні отримують в лабораторіях, майстернях, на автодромі, трактородромі, полях навчального господарста, їдальні ліцею та на підприємствах. Первинні уміння з керування тракторами та автомобілями учні здобувають в класі автотренажерів, де ситуація максимально наближається до реальної шляхом використання справжніх органів керування транспортними засобами та створенням дорожньої обстановки за допомогою проекційних засобів. Подальше поліпшення рівня кваліфікації к керування тракторами, автомобілями та самохідними машинами здійснюється на навчальних полігонах. Вони оснащені необхідними елементами, перешкодами, розміткою та дорожніми знаками.

На навчальному майданчику майбутні трактористи-машиністи навчаються комплектувати машинно-траткорні агрегати та готувати іх до роботи. На полях навчального господарства і сільскогосподарських підприємств здійснюється завершальний етап в набутті необхідних умінь та навичок з виконання сілськогоподарьских операцій.

Майбутні кухарі-кондитери мають в своєму розпорядженні кухню-лабораторію та їдальню ліцею. Вони також постійно, раз-два на тиждень проходять виробниче навчання на підприємствах громадського харчування району.