головна про ліцей навчання фотогалерея контакти Тендери

Навчання // Умови вступу

Прийом документів від випускників починається першого липня і закінчується 25 серпня. Прийом документів в госпрозрахункові групи може проводитись на протязі року в залежності від часу початку занять.

Прийом на навчання до ліцею здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу в порядку, встановленому навчальним закладом на підставі діючих Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

Вступники надсилають поштою, або подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії , форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту в оригіналі;
 • медичну довідку за формою 086-У, 25-ю;
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • довідку про склад сім’ї та місця проживання;
 • ксерокопія паспорта чи свідоцтва про народження;
 • ідентифікаціний код.

Паспорт (свідоцтво про народження, для осіб які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової повинності та документи, що дають право на пільги, вступник надає особисто в терміни, що визначені для подання документів.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Зарахування до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами середнього балу документа про освіту.

Перевагу при зарахуванні з однаковим середнім балом мають учні, які направлені на навчання підприємством, організацією, установою.

Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • випускники середньої загальноосвітньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • учасники міжнародних (завершального етапу) Всеукраїнських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для ячких вище зазначені дисципліни є профілюючими;
 • діти-сироти, які залишились без піклування бітьків;
 • інваліди, яким не протипоказано навчання за обраною профіесією;
 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають копію виписки з наказу про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули при виконанні службових обов’язків.

Учні, не зараховані до ліцею за рішенням приймальної комісії, мають право не пізніше 1 вересня подати письмове оскарження директору ліцею. Приймальна комісія в такому разі на своєму засіданні розглядає оскарження і грунтовно мотивує причини відмови в прийомі учня і складає відповідний протокол.