головна про ліцей навчання фотогалерея контакти Тендери

Про ліцей // Керівництво

Директор Біловодського професійного аграрного ліцею – МОРОЗОВ Анатолій Миколайович

Морозов А.М. – призначений на посаду директора 27.09.1996 року наказом Головного управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації. Має вищу освіту. В 1983 закінчив Луганський сільськогосподарський інститут по спеціальності «Зоотехнія». Є досвідченим адміністратором і господарником. Проводить значну роботу по зміцненню навчально-матеріальної бази навчального закладу, становленні в ліцеї творчої, дієздатної атмосфери і спрямуванні інженерно-педагогічного колективу на підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників. Багато уваги приділяє виконанню планів прийому та випуску учнів і збереженню контингенту.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи – РОЗУМНИЙ Григорій Михайлович

Розумний Г.М. – дану посаду займає з 2012 року. Має вищу освіту. В 1994 році закінчив Луганський сільськогосподарський інститут за професією «Інженер-механік сільськогосподарського виробництва». В ліцеї працює з 2005 року. В своїй роботі багато уваги приділяє розширенню переліку професій, з яких здійснюється підготовка, зміцненню навчально-матеріальної бази професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки. Сприяє впровадженню в навчальний процес передових педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання, займається інноваційною діяльністю. На достатньому рівні організовує в навчальному закладі методичну роботу. Є активним учасником творчих груп по розробці та впровадженню в навчальний процес навчально-плануючої документації за новими державними стандартами.

Заступник директора з навчальної роботи – МЕТАСЬОВ Іван Іванович

Метасьов І.І. Метасьов І.І. – працює в ліцеї з 1977 року. На посаді заступника директора з НР - з 1986 р. Має вищу освіту. В 1974 році закінчив Луганський педагогічний інститут. Володіє досвідом викладача та керівника. Проводить роботу серед педагогів ліцею щодо вивчення та впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, надає допомогу молодим спеціалістам. Свою діяльність спрямовує на поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти, створює умови для покращення професійної діяльності педагогів. Багато уваги приділяє підготовці випускників ліцею до зовнішнього незалежного оцінювання.

Заступник директора з виховної роботи - РАЗУМНА Тетяна Іванівна

Разумна Т.І. – працює на даній посаді з 2003 року. Має вищу освіту. В 1993 році закінчила Харківський державний інститут культури по спеціальності «Бібліотековедення і бібліографія». Свою діяльність спрямовує на виховання особистості учня, який усвідомлює свою належність до українського народу, орієнтується в реаліях і перспективах сучасної соціокультурної динаміки та шанобливо ставиться до національних святинь, української мови. Вміло організовує роботу гуртків художньої самодіяльності та різноманітних виховних позаурочних заходів. Багато уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, особливо з тими, що являються соціально незахищеними та які знаходяться на обліку в органах внутрішніх справ.

Головний бухгалтер - КРИВОШЕЄВА Зінаїда Іванівна

Кривошеєва З.І. Кривошеєва З.І. – працює на даній посаді з 1985 року. На достатньому рівні володіє бухгалтерським обліком. Кваліфіковано здійснює керівництво фінансовою діяльністю ліцею, приймає активну участь в правильному розподілі коштів ліцею та ефективному їх використанні. Забезпечує своєчасне проведення розрахунків з бюджетом та діловими партнерами. Надає практичну допомогу викладачам професійно-теоретичної підготовки в підвищенні рівня кваліфікації учнів, ща навчаються за професією "Конторський службовець (бухгалтерія)", приймає участь в проведенні державної кваліцфікаційної атестації.

Старший майстер – КОВАЛЬОВ Олександр Іванович

Ковальов О.І. – закінчив Харківський індустріально-педагогічний технікум за професією «Технік-механік, майстер виробничого навчання» в 1985 році. Почав працювати в ліцеї на посаді майстра виробничого навчання з серпня 1985 року. В 2004 році призначений на посаду старшого майстра. Свою діяльність присвячує організації професійно-практичної підготовки учнів. Приймає активну участь в розробці навчально-плануючої документації з професій «Тракторист-машиніст с/г виробництва» та «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування» та приведенні її у відповідність до вимог державних стандартів профтехосвіти. Сприяє роботі методичної комісії майстрів виробничого навчання та визначає спрямованість її діяльності.